Arvonnan säännöt

Osallistuminen KoRo Handels GmbH:n arvontaan, ilmoitetun järjestäjän nimeämänä, järjestetään seuraavien osallistumissääntöjen mukaisesti.


Arvonnan päättyminen
Arvonta tulee alkamaan 22.06.2021 ja päättyy 28.06.2021 klo 23:59. Tänä aikana seuraajillamme on mahdollisuus osallistua arvontaan.


Osallistuminen

Ollakseen mukana arvonnassa, on edellytyksenä olla Instagram-tilin koro_fi seuraaja sekä kommentoida arvontakuvaa.

Osallistuminen on mahdollista vain mainittuna arvonta-aikana. Arvonta-ajan päättymisen jälkeen tiliämme seuraamaan alkaneet eivät tule olemaan mukana arvonnassa.

Yhden osallistujan on mahdollista osallistua arvontaan vain kerran. On ehdottomasti kiellettyä luoda useampia Instagram-tilejä voittomahdollisuuksia parantaakseen.


Osallistumisoikeus
Osallistua voivat luonnolliset henkilöt, joilla on asuinpaikka Euroopassa ja ovat täyttäneet 14 vuotta. Osallistumista ei ole rajoitettu järjestäjän asiakkaisiin, eikä velvoita hankintoja tai ostotapahtumia. 

Jos osallistujalla on rajallinen päätäntävalta, tulee tällä olla laillisen edustajansa suostumus.

Arvontaan eivät voi osallistua arvonnan konseptiin ja järjestämiseen osallistuneet henkilöt eivätkä yrityksen työntekijät. Tämän lisäksi järjestäjä pitää oikeuden evätä osallistuminen tietyiltä henkilöiltä, jos tähän on oikeutetut syyt, esimerkiksi

(a) arvontaan osallistuttaessa tai arvonnan aikana ilmenevä manipulointi, (b) osallistumissääntöjen laiminlyönti, (c) epäreilu käytös (d) väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen osallistumisessa arvontaan.


Palkinto, ilmoittaminen ja palkinnon toimitus
Jaettava palkinto on seuraava:
KoRo in a nutshell 3.0

Voittajan valinta seuraa osallistumisajan päätyttyä sattumaan perustuvalla arvonnalla kaikkien osallistujien kesken.

Voittajalle ilmoitetaan arvonnan voitosta pikimmiten yksityisviestillä.

Palkinnon luovutus tapahtuu ainoastaan voittajalle tai alaikäisen voittajan lailliselle huoltajalle. Vaihto, palkinnon noutaminen tai käteisellä maksaminen ei ole mahdollista.

Palkinnon toimituksesta aiheutuneet mahdolliset kulut ovat järjestäjän vastuulla. Palkinnon käyttämiseen liittyvät lisäkulut ovat voittajan vastuulla. Palkinnon mahdollinen verotus on voittajan vastuulla.

Jos arvonnan voittaja ei reagoi kahdesti tehtävään ilmoitukseen arvontavoitosta, voidaan palkinto luovuttaa toiselle osallistujalle.


Arvonnan päätyttyä
Järjestäjä pidättää oikeuden päättää arvonta ilman erillistä etukäteisilmoitusta tai perusteluja. Tämä pätee erityisesti syihin, joissa arvonnan suunniteltu kulku häiriintyy tai rajoittuu. 


Tietosuoja
Arvonnassa on välttämätöntä saada henkilökohtaiset tiedot osallistujilta. Osallistuja vakuuttaa, että tämän antamat henkilötiedot, erityisesti etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite, ovat todenmukaiset ja oikeat.

Järjestäjä takaa, ettei mitään osallistujien henkilötietoja luovuteta kolmansille osapuolille tai heidän käyttöönsä.

Voitosta ilmoitettaessa, arvonnan voittaja hyväksyy nimensä ja asuinpaikkansa julkistamisen järjestäjän arvontaan käyttämässä mediassa. Tähän kuuluvat voittajan julkaiseminen järjestäjän nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Osallistuja saa perua suostumuksensa osallistumiseen milloin vain. Suostumus tulee perua kirjallisesti järjestäjä KoRo Handels GmbH:n yritystietoja käyttäen. Osallistumisen perumisen jälkeen henkilötiedot poistetaan täysin. 


Sovellettava laki
Arvontaan liittyvät kysymykset ja valitukset tulee osoittaa järjestäjälle. Yhteystiedot ovat löydettävissä järjestäjän yritystiedoista.

Järjestäjän pitämä arvonta suoritetaan täysin Saksan liittotasavallan peruslakien mukaisesti. Syyteoikeus on poissuljettu.


Erotettavuuslauseke
Jos osallistumissääntöjen määrittely on kauttaaltaan tai osittain riittämätön, se ei vaikuta näiden osallistumissääntöjen pätevyyteen. Epäkelpoisuuden sijasta pätee tässä seuraava lain mukaan oikeutettu sääntö, joka on taloudellisesti nähtynä loogisesti määritelty. Tämä pätee, jos osallistumissäännöissä on vajaavaisuuksia.

Paljon onnea ja menestystä arvontaan toivottaa KoRo-tiimi!