Prisjustering - kompensation för prishöjningen

I slutet av maj var vi tvungna att höja våra priser med 7,3 procent, vilket gjorde att vissa av våra produkter blev konkurrensutsatta. Nu justerar vi vår beräkning för att kompensera för prisökningen.
Var vänlig och skriv in talföljden i det nedanstående textfältet.

Fälten som är markerade med * är obligatoriska.