Prisjustering uppåt med ca 7,3 %.

Efter att nyligen ha sänkt våra priser med i genomsnitt 5 procent måste vi höja våra priser med 7,3 procent igen.
Var vänlig och skriv in talföljden i det nedanstående textfältet.

Fälten som är markerade med * är obligatoriska.