Allmänna villkor

1. Användingsområde

För alla våra beställningar genom vår online-shop gäller följande allmänna villkor. Vår online-shop riktar sig till konsumenter.

En konsument är varje person som avslutar en rättslig transaktion för ett ändamål som huvudsakligen är för privat bruk. En entreprenör en fysisk eller juridisk person/partnerskap, som vid avslutad juridisk transaktion utövar en kommersiell eller självständig yrkesverksamhet. 

2. Avtalspartner, ingående av avtal, korrigeringsalternativ

Köpeavtalet ingås med KoRo Handels GmbH. 

Genom att placera produkterna i onlinebutiken lämnas ett bindande erbjudande om att ingå i ett kontrakt för dessa artiklar. Du kan placera och korrigera artiklarna i kundvagnen utan att ingå i ett avtal. Avtalet placeras först när skickar iväg din beställning, genom att trycka på beställningsknappen för att acceptera erbjudandet på varorna i kundvagnen. Omedelbart efter att ha lagt beställningen kommer du att få en orderbekräftelse via e-post. 

3. Kontraktspråk, lagring av kontrakt

De tillgängliga språken som finns för att ingå i ett kontrakt är tyska, engelska, franska, nederländska och italienska. 

Vi sparar kontraktstexten och skickar beställningsuppgifterna och våra villkor till dig i textform. Av säkerhetsskäl finns inte dessa avtalstexter längre tillgängliga på internet.

4. Leveransvillkor

Utöver de angivna produktpriserna kan också fraktkostnader tillkomma. Du hittar mer om respektive leveranskostnader på den angivna sidan. 

Vi levererar bara per post. Tyvärr är inte självuthämtning tillgängligt för tillfället. 

5. Betalning

I vår shop är följande betalningsalternativ möjliga: 

Kreditkort

Du anger dina kreditkortsuppgifter vid beställning. Efter att du legitimerat dig som kortinnehavare kommer betalningstransaktionen att genomföras automatiskt och du kommer att debiteras omedelbart efter att varorna skickats.

PayPal

Under betalningsprocessen kommer du att omdirigeras till webbplatsen för PayPal. För att kunna betala fakturabeloppet via PayPal måste ett befintligt konto finnas eller skapas, sedan legitimera med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsinstruktionen till oss. Efter att ha gjort beställningen i vår shop, ber vi PayPal att initiera transaktionen. Direkt därefter utförs beställningen i PayPal automatiskt, och du får mer information om beställningsprocessen.  

6. Äganderätt

Varorna är i vår egendom tills att de är fullt betalda.

7. Transportskador

Om varorna under några omständigheter skadats med eventuella transportskador, uppmanar vi dig att kontakta oss omedelbart samt att rapportera detta till leverantören. Utebliven reklamation eller kontakt ger ingen möjlighet till juridiska rättigheter såsom garanti. Genom att höra av dig till oss, hjälper du öven oss att se över våra krav på vår transportör och transportförsäkring. 

8. Garantier

Om inget annat uttryckligen överrenskommits gäller din garanti.

Följande gäller för begagnade varor: om skadan inträffar ett år efter leverans av varorna förfaller kravet på ersättning. Däremot är fel som uppstår inom ett år efter varans leverans kan göras inom den lagstadgade tidsfristen på två år från leveransen av varorna.

Ovanstående begränsningar och tidsfristen gäller inte krav baserade på skador som orsakats av oss, våra juridiska ombud eller biträdande ombud.

• vid skada på liv, kropp eller hälsa

• vid avsiktlig eller grov vårdslöshet eller bedrägeri

• i händelse av försummelse av väsentliga avtalsförpliktelser, vars fullgörande överhuvudtaget möjliggör korrekt utförande av kontraktet och som de avtalsslutande parterna regelbundet kan förlita sig på (huvudförpliktelser).

• som en del av ett garantilöfte, i den utsträckning som avtalats eller,

• i den mån som tillämpningsområdet för produktgarantin har öppnats. Information om eventuella ytterligare garantier och deras exakta villkor finns i produktbeskrivningen och på speciella informationssidor i onlinebutiken. 

9.Juridisktansvar

Vi är under alla omständigheter ansvariga utan begränsning för krav på grund av skador som orsakats av oss eller våra juridiska ombud.

• vid skada på liv, kropp eller hälsa

• för avsiktligt eller grovt vårdslöst brott mot skyldigheter

• för garantiåtaganden, om så avtalats mot konsumenten

Med undantag för dessa fall är vårt civilrättsliga ansvar begränsat till förutsebara och direkta skador vid tidpunkten för avtalets ingående. 

10. Tvistlöstning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning, som du hittar här. Vi är inte skyldiga eller beredda att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentförlikingsbyrå. För att lösa tvister som uppstår till följd av ett avtalsförhållande med en konsument, eller om det överhuvudtaget finns något avtalsförhållande, är vi skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden för ett förlikningsorgan. Federal Arbitatation Body at the Centre for Arbitration, Straßbuger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de är ansvarig. Vi kommer att delta i ett tvistlösningsförfarande för detta organ.